W ramach kontraktu NFZ oferujemy Państwu konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji
Zapoznaj się z naszą ofertą
Centrum medyczno-rehabilitacyjne "NOVA-MEDIC"
Profesjonalizm poparty doświadczeniem
Zapisz się na wizytę
ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG)

Elektroencefalografia (EEG) pozwala na ocenę aktywności bioelektrycznej mózgu. W przeciwieństwie do technik neuroobrazowych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, które dostarczają danych o strukturze mózgu, badanie EEG jest źródłem informacji o jego czynności .Badania strukturalne i czynnościowe często są komplementarne. Aktywność elektryczna kory jest synchronizowana i modyfikowana przez struktury wzgórza oraz aktywującą część tworu siatkowatego. Czynność bioelektryczna mózgu jest rejestrowana w postaci sinusoidalnych fal o zmiennej częstotliwości , amplitudzie i kształcie.
W zapisie EEG osób zdrowych wyróżnia się następujące rodzaje fal :

 • Fale alfa o częstotliwości 8-13 Hz i ampl około 40 uV do 100 uV (dominują u osób dorosłych w okresie czuwania )- rejestrowane przede wszystkim z okolic ciemieniowo- potylicznych ( tzw.czynność podstawowa).
 • Fale beta o częstotliwości 14-30 Hz i amplitudzie około 20 uV - w zapisie spoczynkowym ;występują najobficiej w okolicy czołowej.
 • Fale theta o częstotliwości 4-8 Hz - rejestrowane najczęściej z odprowadzeń skroniowych (mogą stanowić ok. 10 % prawidłowego zapisu.)
 • Fale delta o częstotliwości 1-3 Hz - pojawiające się w stanie czuwania w zapisie bioelektrycznym zawsze świadczą o głębokim zaburzeniu (uszkodzeniu ) czynności mózgu.

Czynność podstawowa może się zmieniać pod wpływem różnych czynników:

 • rytm alfa znika (na krótki czas ) , jeśli pacjent trakcie badania otworzy oczy-jest to tzw. reakcja zatrzymania . Rytm ten zanika również , jeśli pacjent jest pobudzony lub pod wpływem niektórych leków , np. fenobarbitalu lub diazepamu;
 • rytm beta ulega przyspieszeniu pod wpływem działania bodźców zewnętrznych, emocji. Leki uspakajające i nasenne wywołują wysokonapięciowe fale beta.
 • zwiększoną liczbę fal theta rejestruje się w trakcie snu (w głębokiej fazie snu pojawiają się fale delta).

Badanie EEG jest całkowicie bezpieczne i niebolesne. U osób dorosłych rutynowe badanie trwa 20-25 minut. Podczas badania pacjent pozostaje w czuwaniu. W celu wykrycia (sprowokowania )wyładowań patologicznych stosuje się metody aktywujące : hiperwentylację (przez 3-4 minuty), fotostymulację lub deprywację snu.

U małych dzieci stosuje się zwykle badanie EEG we śnie. Polega ono na tym, że elektrody są zakładane jeszcze w czuwaniu i rejestruje się u dziecka różne fazy snu. Przed badaniem EEG nie należy podawać dodatkowych środków uspokajających lub nasennych ponieważ zmieniają one zapis.

Badanie EEG jest najbardziej użytecznym badaniem pomagającym w ustaleniu rozpoznania padaczki i prawidłowej klasyfikacji specyficznych zespołów padaczkowych. Charakterystyczne międzynapadowe wyładowania padaczkowe potwierdzają rozpoznanie epilepsji, jednak ich brak jej nie wyklucza. Wyładowania padaczkowe rejestruje się u 30-50 % pacjentów z padaczką w czasie pierwszego rutynowego badania EEG oraz u 60-90 % w czasie trzeciego badania . Tak więc u 10-40 % pacjentów z padaczką nie stwierdza się wyładowań międzynapadowych , nawet w kilku badaniach elektroencefalograficznych.

Natomiast aż i 10-15 % populacji ludzi zdrowych , bez napadów w wywiadzie , występują niespecyficzne zmiany w zapisie EEG , a u 1-2 % typowe zapisy padaczkowe.

Badanie EEG wykorzystuje się także w celu różnicowania napadów padaczkowych i konwersyjnych , w ocenie następstw urazów czaszkowo-mózgowych, w zatruciach i zaburzeniach metabolicznych oraz ocenie i różnicowaniu śpiączek.

EEG jest badaniem użytecznym także w ocenie pacjentów z zaburzeniami świadomości , w przebiegu narastającego otępienia i rozlanych encefalopatii (np. w chorobie Creutzfeldta -Jakoba).
 

Wskazania do badania EEG
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • opóźnienie mowy
 • operacje neurochirurgiczne
 • bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • kłopoty z pamięcią
 • omdlenia drgawki
 • padaczka
 • zaburzenia koncentracji
 • nadpobudliwość
 • przed zastosowaniem treningów EEG Biofeedback
Przygotowanie do badania EEG
DOROŚLI

W przeddzień lub w dniu badania należy umyć głowę. Przez 24 godziny przed badaniem nie wolno pić alkoholu, odstawiać przewlekle przyjmowanych leków, ale też nie przyjmować nowych. Bezpośrednio przed badaniem należy zjeść posiłek z większą ilością cukru.

DZIECI

Dzieci 0-6 lat oraz osoby z utrudnionym kontaktem badane są we śnie. Przygotowanie do badania jest takie samo jak dla dorosłych. Dziecko, które nie śpi w dzień powinno być obudzone 4-6 godzin wcześniej, aby podczas badania zasnęło.

Noworodki i niemowlęta powinny być nakarmione przez mamy dopiero w pracowni, po nałożeniu czepka.

Przebieg badania EEG

Po założeniu na głowę czepka (stosujemy czepki tzw. szybkiego zakładania – z wbudowanymi elektrodami), pacjent kładzie się na leżance. Dla rozluźnienia mięśni, pacjent ma zamknięte oczy. Podczas rejestracji zapisu wskazane jest zachowanie względnego bezruchu. Dlatego u dzieci do 6 roku życia i osób z utrudnionym kontaktem; nadpobudliwych, badanie wykonujemy we śnie spontanicznym (Patrz: Przygotowanie do badania). Badany poddawany jest próbom aktywującym zapis EEG: zamykanie i otwieranie oczu fotostymulacja - za pomocą lampy diodowej hyperwentylacja – wzmożone oddychanie przez ok. 3 minuty Hyperwentylacja i otwieranie oczu dotyczy badanych w czuwaniu.

Badanie kończy się po uzyskaniu 30-40 minutowego zapisu i zdjęciu czepka.

Czas trwania badania: ok. 1 godzina.

Co leczymy

Skręcenie kostki to kontuzja z pozoru drobna. Pacjencji często bagatelizują ten uraz nie wiedzać, że źle prowadzone leczenie (najczęściej jego brak) prowadzi do ogromnych komplikacji, nierzadko kończącymi się operacją stawu skokowego lub zakończeniem kariery sportowej. Kontuzja ta zachodzi podczas nadciągnięcia więzadeł okalających kostkę (kostka staje się hipermobilna i naciąga reszte więzadeł).

Więcej…