W ramach kontraktu NFZ oferujemy Państwu konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji
Zapoznaj się z naszą ofertą
Centrum medyczno-rehabilitacyjne "NOVA-MEDIC"
Profesjonalizm poparty doświadczeniem
Zapisz się na wizytę

Porady lekarzy specjalistów rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ realizowane są na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej – rehabilitacji, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – najczęściej lekarz POZ. 
Skierowanie na konsultację lekarską powinno zawierać:

  • pieczęć nagłówkową przychodni wystawiającej skierowanie wraz z numeremumowy z NFZ,
  • numer księgi rejestrowej oraz kody resortowe V,VII,VIII,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania pacjenta oraz jego numer PESEL,
  • rozpoznanie (diagnoza) w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD – 10,
  • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.

W zakresie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.

Pacjenci przychodzący na konsultacje lekarskie proszeni są o przynoszenie: dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), aktualnych badań podstawowych (morfologia krwi, ogólne badanie moczu, OB.), badan obrazowych (RTG, TK, RM, USG) oraz historii chorób współistniejących. Brak w/w badań może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na rehabilitację.

podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522 z późn. zm.),
  • * Art.20 ust.2 pkt.5 oraz art.20 ust.2a Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.1138