W ramach kontraktu NFZ oferujemy Państwu konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji
Zapoznaj się z naszą ofertą
Centrum medyczno-rehabilitacyjne "NOVA-MEDIC"
Profesjonalizm poparty doświadczeniem
Zapisz się na wizytę

Elektroterapia to dziedzina fizykoterapii wykorzystująca przepływ prądu jako bodziec leczniczy. Celem elektroterapii jest poprawa krążenia, zmniejszenie napięcia mięśni, przyspieszenie wchłaniania obrzęków i wysięków śródstawowych, złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Leczenie objawów schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do zabiegów prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Galwanizacja jest zabiegiem elektroleczniczym, w którym wykorzystuje się prąd stały. Działanie lecznicze galwanizacji związane jest z różnym sposobem ułożenia elektrod. W zależności od metod można uzyskać zmniejszenie pobudliwości nerwów, działa także przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.
Jonoforeza to metoda podawania leków wykorzystująca przemieszczanie się jonów leczniczych w polu elektrycznym. Jony wprowadzone przez skórę z ładunkiem elektrycznym przemieszczają się głównie drogą przewodów potowych i mieszków.
Jony o ładunkach takich samych jak elektrody, pod którymi się znajdują zostają odepchnięte od niej i przemieszczają się.
Jony konkurencyjne – jony wykazujące dużą ruchliwość w polu elektrycznym stanowiące konkurencje dla jonów działających leczniczo.
Jony pasożytnicze – pojawiające się na skutek zanieczyszczeń roztworu, użytego do jonoforezy lub zanieczyszczeń skóry.

Prądy diadynamiczne (DD)

Określane inaczej Bernarda to prądy złożone z impulsów w kształcie połówki sinusoidy, powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego nałożonego na prąd stały. Wywodzą się z dwóch podstawowych prądów impulsowych o częstotliwości 50 Hz oraz 100 Hz.
Wpływ na organizm :
• bezpośrednie hamowanie bólu i podniesienie progu pobudliwości czuciowych zakończeń nerwowych – przeciwbólowe działanie
• podrażnienie włókien nerwów układu wegetatywnego , prowadzi to do lepszego ukrwienia, stymulacji procesów troficznych, zwiększenia metabolizmu tkankowego
• usuwanie zbędnych produktów(toksycznych) procesów zapalnych - działanie przeciwzapalne
• resorpcja obrzęków

Prądy Tensa

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), czyli przezskórna stymulacja nerwów, jest metodą wykorzystywaną przez elektrostymulatory wysyłające impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie z elektrod przez skórę do nerwów obwodowych. Są to nerwy odpowiedzialne za czucie temperatury. Poprzez te nerwy sygnał elektryczny dociera do połączeń synaptycznych rdzenia kręgowego, gdzie działa dwojako:
1. Jako sygnał blokujący impuls nerwowy niosący informację o bólu do mózgu, przez co mózg nie otrzymuje danych odnośnie miejsca i nasilenia bólu. Ten efekt jest wywoływane impulsami TENS o wysokiej częstotliwości. Blokowanie impulsów bólowych nie uszkadza struktury nerwów, lecz "oszukuje" mechanizm informowania o bólu. Włókna nerwowe typu C niosą sygnał z elektrostymulatora szybciej, niż włókna typu A, przez co sygnał ze stymulatora wygrywa w konkurencji o dostęp do podwzgórza.
2. Jako inicjator powstawania naturalnych substancji przeciwbólowych – beta-endorfin, mających działanie przeciwbólowe równie silne, jak morfina (lub inne związki opiatowe). Ten mechanizm wywołują impulsy o niskiej częstotliwości lub krótkie uderzenia (ang. Burst).
Interdyn

Zabiegi z użyciem tego rodzaju prądu znalazły swoje zastosowanie w terapii wielu chorób, w tym również w leczeniu bólu. Ich działanie polega na poprawie trofiki, zmniejszeniu napięcia mięśniowego, stymulacji naczyniowo-ruchowej, wydzielaniu endorfin i rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Prądy interferencyjne podobne są do prądów diadynamicznych, z tą różnicą, że te pierwsze mają silniejsze działanie i są mniej nieprzyjemne dla pacjenta. Wynika to z faktu, iż prądy interdyn łatwiej pokonują opór skóry. Ich działanie uzależnione jest przede wszystkim od częstotliwości:
• prądy 0-1 Hz działają pobudzająco, wywołując skurcze pojedynczych mięśni.
• prądy 25-50 Hz pobudzają, aktywują układ motoryczny, a także zwiększają przekrwienie.
• prądy 50-100 Hz polepszają ukrwienie tkanek, stymulują przemianę materii oraz działają przeciwbólowo.
Elektrostymulacja mięśni

Wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy oraz prąd średniej częstotliwości w celu pobudzenia porażonych mięśni do skurczu (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.
Prądy Träbert’a (Ultra Reiz – prądy ultrastymulujące)

Zabieg, w którym wykorzystuje się przerywany prąd galwaniczny w celu wprowadzenia mięśni w drżenie i wibracje, powodując ich rozluźnienie. Wykazuje ponadto silne działanie przeciwbólowe, a także poprawia krążenie i odżywienie tkanek.
Prądy Kotz’a (stymulacja rosyjska)

Prądy średniej częstotliwości stosowane do elektrostymulacji mięśni osłabionych (prawidłowo unerwionych) w celu zwiększenia ich masy i siły, a także jako trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni. Poprawiają metabolizm i obniżają napięcie mięśniowe.

Co leczymy

Zapalenie rozcięgna podeszwowego to jedna z najczęstszych dolegliwości stopy. Spowodowana jest naderwaniem oraz zapaleniem tkanek miękkich znajdujących się na podeszwie stopy. Charakteryzuje się bólem pięty pogarszającym się w godzinach porannych. Oprócz fizjoterapii w leczeniu pomaga dobranie odpowiedniego obuwia oraz ortezy korygującej.

Więcej…