W ramach kontraktu NFZ oferujemy Państwu konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji
Zapoznaj się z naszą ofertą
Centrum medyczno-rehabilitacyjne "NOVA-MEDIC"
Profesjonalizm poparty doświadczeniem
Zapisz się na wizytę

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń mózgu dochodzi wskutek chorób neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów niedokrwiennych lub krwotocznych, pojawienia się guzów oraz po operacjach ich usunięcia. 

Wskazania do terapii neurologopedycznej:

 • afazja (zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy, jej nadawanie i odbiór),
 • dyzartria (zaburzenia aparatu wykonawczego mowy),
 • alalia ( rozwojowe zaburzenie mowy powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy),
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • wady wrodzone centralnego układu nerwowego,
 • wady genetyczne,
 • niepełnosprawność sprzężona,
 • uszkodzenie mózgu,
 • choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby neurodegeneracyjne),
 • autyzm.

Cele terapii neurologopedycznej:

 • doskonalenie rozumienia mowy,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • poprawa funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • praca nad płynnością wypowiedzi,
 • ćwiczenie strony gramatycznej języka,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • poprawa społecznego funkcjonowania, utrzymywanie dobrej kondycji emocjonalnej, pamięci oraz myślenia.

Metody terapii:

 • ćwiczenia kształtowania oddechu, wydłużanie fazy wydechowej,
 • ćwiczenia głosowe, modulowanie siły głosu, kształtowanie tonacji,
 • ćwiczenia słuchowe, kształtowanie pamięci słuchowej, usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, identyfikacja wrażeń słuchowych,
 • ćwiczenia wizualizacji, kontroli wzrokowo-dotykowej,
 • uczulanie miejsc artykulacji - ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy,
 • ćwiczenia leksykalne i rozwijające mowę.

Do odbudowy systemu językowego i sprawności komunikacyjnej wykorzystujemy zdolności kompensacyjne mózgu. Wybór metody usprawniania zależy od rodzaju zaburzenia, indywidualnych potrzeb pacjenta oraz jego kondycji zdrowotnej. W terapii stosujemy najnowsze metody pracy m. in program NEUROFORMA przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami i urazami neurologicznymi. Wspiera on terapię pacjentów po przebytych udarach i urazach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym oraz chorobą Parkinsona. Program angażuje równocześnie funkcje ruchowe i poznawcze, usprawnia precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, procesy spostrzegania, uwagę oraz pamięć. Program daje również możliwość śledzenia postępów terapii w czasie.

Co leczymy

Ze względu na dużą ilośc możliwości urazów nie możemy wyodrębnić najczęstszej przyczyny powstawania bólu w tej okolicy. Dolegliwości często spowodowane są kilkoma urazami, a ich diagnoza jest czasochłonna. Generalnie kiedy głowa i szyja są nagle mocno szarpnięte do przodu lub do tyłu, siła mechaniczna wywołuje nadmierny nacisk na odcinku szyjnym kręgosłupa. Tkanki miękkie wokół stawów mogą zostać się uszkodzone co powoduje ból o różnym natężeniu.

Więcej…